Maanrakennus

Haluaisin tarjouksen erikseen
1) oheisen pihasuunnitelman (kahdella paperilla) mukaisten maatöiden toteuttamisesta (pengerrykset, tasaukset, pintavesien ohjaukset, mahdolliset täytöt)
2) oheisten piirrustusten mukaisen autokatoksen maanrakennustöistä, sisältäen salaojat ja eristeet, ulkopuoliset täytöt.

Tällä hetkellä autokatoksen kohdalla pihan korko samassa korossa kuin vieressä kulkeva katu. Talo on asemakaavan mukaisessa korossa, talon ja autokatosalueen välillä yksi jyrkkä penger. Talon jälkeen piha lähtee nousemaan tontin takaosaa kohti.

Toivon saavani tarjouksen eriteltyinä kohdista 1 ja 2. Toivon tarjouksessa käyvän selkeästi ilmi, mitä se sisältää.

Toivoisin saavani tarjouksen marraskuun loppuun mennessä. Töiden toteutus olisi joustavasti joulu-maaliskuun aikana. Tontin osoite on Lahnatie 5.

Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin. Pyydän ystävällisesti yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Maanrakennus Nurmijärvelle

Tarjouspyyntö omakotitalon ja autokatoksen/varaston maarakennustöistä avaimet käteen periaatteelle Nurmijärvelle, xxx sisältäen hinta-arvion erittelyineen. Talotoimittaja on Design-talo ja toimitus on avaimet käteen periaatteella. – Talo:177m^2 – Varasto: 12,5m^2 Liitteenä: maaperätutkimuksen tulokset, asemapiirros, pohjapiirros, Design-talon toimittamat ohjeet maanrakennusurakoitsijalle. Kuvat eivät ole vielä lopulliset rakennuslupakuvat. Tavoiteaikataulu maanrakennustöiden suoritukselle on talotoimittajan aikataulun mukaan arviolta 10-24.9. Perustusten teko (talotoimittajan toimesta) 25.9-1.10. Sisätäyttö ym. tämän jälkeen.

Maanrakennus ja perustukset

Pyytäisin tarjousta maatöistä  ja perustuksista. Kyseessä uudiskohde helsingin xxx. Talopaketiksi on valikoitunut kastellin economy 87 yläkerralla. Vakioperustus 900mm (me-perustukset) on otettu kastellin kautta ja se pitäisi saada jotenkin mukautettua tarjoukseen. Maatyöt ja perustukset pitäisi myös eriyttää tarjouksina.

Toivoisimme maanvaraista perustusta, mutta muutkin vaihtoehdot ovat mahdollisia. Spesiaalin tästä tekee se, että vanha tonttijohto uusitaan ja kaikki tontilla olevat rakennukset (3kpl) liitetään samaan putkeen. Myös vanhan rakennuksen sähköjohto pitää reitittää uudelleen (menisi muuten talon alta). Uudiskohde saa oman viemärin ja hulevedet, mutta hulevesille pitää jättää varaus myös liittää vanha rakennus niihin xxx

Uusi ajoyhteys tulee kulkemaan vakkatie 1 a ja b rajaa pitkin.

Jos mahdollista, niin tarjouksissa pitäisi eritellä ajotien kustannus ja vesijohdon muiden kuin uudisrakennuksen osuus.

Pohjatutkimus on tehty eri kohdasta, missä talon nykyinen paikka on, mutta olosuhteet tontilla on hyvin samanlaiset.

Liitteenä kaikki mahdollinen, jos jotain puuttu tai on kysyttävää, niin s-postia vaan! Piirustukset ovat luonnoksia eli EI LOPULLISIA, mutta eivät ne enää tuosta varmaankaan muutu.

Maanrakennus Vantaalle

Maanrakennustyöt Vantaan xxx, kaksi omakotitaloa ‘a 124k-m2 tontille sisältäen salaojat, sadevesijärjestelmät sekä kvv. Tarjous eriteltynä ja jonkin verran maan poiskuljetusta tarvitaan, mutta maata voidaan käyttää myös tontin korkeuserojen tasaamiseen. Kyseessä talotehtaan avaimet käteen toimitus jossa tehtaan vastuu ja rakentaminen alkaa sorapatjan päältä. Perustukset tulee talotehtaalta.

Maanrakennustyön aloittaminen heti kun rakennuslupa saadaan (prosessi meneillä), n. 1kk päästä eli marraskuussa.

Liitteet laitan erikseen sähköpostitse yhteydenottaneille. Maanperätutkimus ja vaaitus tehty, perustamistapa lausunto olemassa (ei paalutusta).