Kahden omakotitalon pohjatöistä

Saisinko tarjouksen kahden omakotitalon pohjatöistä, tontit vierekkäin, pohjat 85 neliötä. Pohja moreenia, ei kellaria. kaivuu, sorat, putket. Lisäksi rasitetie jota noin 25 m. Tien alle tulee rasite putket ja johdot, pitää kallistaa niin että vesi ei valu naapurin tontille. On loivassa rinteessä. Kaivuumoreenit jätetään pääasiassa tontille, takatonttia pitää tasoittaa

Ajankohta maalis-huhtikuu 2015 . Sijainti espoo

Omakotitalon maanrakennustyöt Espooseen

Omakotitalon maanrakennustyöt Espooseen

Pyydämme tarjousta omakotitalon maanrakennustöistä Espooseen. Kyseessä on avaimet käteen -talopaketti ja perustukset tehdään talotoimittajan yhteistyökumppanin toimesta, mutta tarjoukseen tulisi sisältyä muut maanrakennustyöt kuten kaivutyöt, salaojitus, sadevesijärjestelmä, täytöt sekä tontin vesi- ja viemäriputket HSY:n liitoskohtaan saakka. Tontin maaperä on kalliota eli kohde saattaa vaatia myös louhimista. Töiden arvioitu alkamisajankohta on syyskuun loppupuolella.

Tontilta täytyy myös kaataa n. 30 kpl korkeita kuusia ja mäntyjä ja raivata niiden kannot eli mikäli pystytte hoitamaan myös raivauksen, nämäkin työt voi sisällyttää tarjoukseen.

Liitteenä asemapiirros, perustussuunnitelmat sekä vesi- ja viemärisuunnitelmat. Tarkempia tietoja tai muita suunnitelmia (esim. pohjatutkimus) voidaan toimittaa pyydettäessä.

Maatyöt

Hei, kysymme tarjousta maanrakennustöihin sekä ojan täyttöön Vantaan xxx rakennettavaan omakotitaloon+autolallille talon pohja 85m2 talli 52m2.Salaoja tarvikkeet ja sadevesi tarvikkeet tarjoukseen eriteltynä.

Salaojituksen uusiminen

Salaojituksen uusiminen 1973 valmistuneeseen omakotitaloon Vantaan Simonlaaksossa.
Samalla kun seinän vierustat ovat auki, tulisi uusia sokkelin vedeneristys, routaeristeet ja vaihtaa vierustäytöt sepeliksi.

Tontti on tasamaata, savivoittoista. Talon pinta-ala 240 m2 ja kyseessä piilosokkeli-rakenne.

Hinta ja työn aikataulu?

Pohjatöiden tekeminen rakennuspaikalla

Meillä on tonttikauppa vireillä Järvenpäässä xxx. Tarkoituksemme olisi pystyttää paikalle moduuleina paikalle tuotava asuinrakennus, jossa perustukset valmiina. Talon pinta-ala alle 150m2. Tarve on pohjatöiden tekemiselle rakennuspaikalla.

Maaperätutkimus tontilla on tehty syksyllä 2013. Sen mukaisesti:
•maanpinnan korkeus rakennuspaikalla on n. +46,0…+47,5. Pintahumuskerroksen alla on savikerros paksuudeltaan n.0,5m…2,5m. Seuraavana on tiiviimpi silttikerros, jonka alla on tiivis (siltti-/hiekka) moreenikerros. Kairaukset ovat päättyneet tiiviiseen maakerrokseen, kiveen, lohkareeseen tai kallioon n. 1,6m…4,9m maanpinnasta.
•rakennukset ehdotetaan perustettavaksi maanvaraisesti tiiviin siltti – tai moreenikerroksen varaan. Perustukset tehdään häiriintymättömälle perusmaalle tiivistetylle murskepatjalle.

Kaivuri Keravalle

Tarvitsisin pienen kaivurin Keravalle, pienelle omakotitalotontille viimeistelemään autokatosta ja pihaa.

Seuraavat asiat pitäisi tehdä. Arvioisin että yksi päivä riittää.

- Haudata tai hajoittaa noin kuutiometrin kokoinen betonimöhkäle pois tulevalta pihanurmialueelta.
- Kaivaa autokatoksen sisäpuolelta maata routaeristeitä varten. Täyttö samalla takaisin.
- Pihan pohjatöitä: tasoittelua, taimelle kuoppa.
- Autokatoksen pieneen varastoon jonkin verran soraa pohjalle lattiaa varten.

Aika 26.5 eteenpäin.

Mikä on tuntiveloitus?
Mitä kuluja kaivurin paikalletuomisesta tulee, muita kuluja?

Maanrakennus ja louhinta

Maanrakennus ja louhinta

Pyydämme tarjoustanne maanrakennuksesta sekä louhinnasta OKT:lle Viikinrantaan Helsinkiin. Arvioitu aloitus on heinäkuussa. Toivon, siis kokonaisvaltaista urakkatarjousta, jossa on huomioitu kaikki mm. konetyöt, kaluston siirrot, tarvittavat putkitukset ja kaivot, sähköistyksen vaatimat putkitukset, tarvittavat sepelit ja tiivistämiset yms . Eli käytännössä siihen vaiheeseen, että tontilla pääsee tekemään perustuksia. Kannot voimme viedä itse, mutta maiden poisajot on huomioitava tarjouksessa.

Maaperä on kalliopohjainen ja vaatii jonkin verran louhintaa. Iso osa louheesta ja maa-aineksesta voidaan hyöty käyttää tontilla, mutta luultavimmin osa on kuljetettava pois.

Rakennettava okt toteutetaan valuharkoista. Talo on muodoltaan lähes neliö (9.6 * 8,4), ja bruttoala 157 m2. Talon kummallekin sivulle tulee parkkipaikat. Tonttia on mahdollista käydä katsomassa osoite on Kalastajanpolku 8. Tulen myös itse mieluusti paikalle.

maaurakoiti rakennusprojektiin

pyydän tarjoustanne maaurakoinnista Vantaan Hiekkaharjussa alkavaan rakennusprojektiin. Maaurakointityön aloittamisaika tuokokuun loppu / kesäkuun alku.
Rakennuslupa on olemassa ja aloituskokous on pidetty. Liitostapalausuntokin on tulossa.

Mikäli voitte tarjota myös paalutuksen, laittakaa siitä erillinen tarjous.