Kahden auton autokatoksen perustuksille

Pyydämme tarjousta kahden auton autokatoksen perustuksille avaimet käteen-periaatteella kuvien mukaisesti. Sis. maatyöt kuten kaivuut, salaojat (ja niihin liittyvät tarvikkeet), yksi hulevesijohdon veto lähimpään kaivoon (max 10m), maa-aineksen vaihto ja poisvienti ja sepelit. Lisäksi valut, raudat yms tarvikkeet sisällyttävä hintaan. Työt tehtävä siististi koska kyseessä muuten valmis omakotitalon piha. Aikataulun nopeus ja hinta ratkaisevat. Toive selkeästä työn aikataulutuksesta. Aloitus mahdollisimman pian.

Maanrakennus ja perustukset

Pyytäisin tarjousta maatöistä  ja perustuksista. Kyseessä uudiskohde helsingin xxx. Talopaketiksi on valikoitunut kastellin economy 87 yläkerralla. Vakioperustus 900mm (me-perustukset) on otettu kastellin kautta ja se pitäisi saada jotenkin mukautettua tarjoukseen. Maatyöt ja perustukset pitäisi myös eriyttää tarjouksina.

Toivoisimme maanvaraista perustusta, mutta muutkin vaihtoehdot ovat mahdollisia. Spesiaalin tästä tekee se, että vanha tonttijohto uusitaan ja kaikki tontilla olevat rakennukset (3kpl) liitetään samaan putkeen. Myös vanhan rakennuksen sähköjohto pitää reitittää uudelleen (menisi muuten talon alta). Uudiskohde saa oman viemärin ja hulevedet, mutta hulevesille pitää jättää varaus myös liittää vanha rakennus niihin xxx

Uusi ajoyhteys tulee kulkemaan vakkatie 1 a ja b rajaa pitkin.

Jos mahdollista, niin tarjouksissa pitäisi eritellä ajotien kustannus ja vesijohdon muiden kuin uudisrakennuksen osuus.

Pohjatutkimus on tehty eri kohdasta, missä talon nykyinen paikka on, mutta olosuhteet tontilla on hyvin samanlaiset.

Liitteenä kaikki mahdollinen, jos jotain puuttu tai on kysyttävää, niin s-postia vaan! Piirustukset ovat luonnoksia eli EI LOPULLISIA, mutta eivät ne enää tuosta varmaankaan muutu.

Autotallin maanrakennus- ja perustusurakka

Autotallin maanrakennus- ja perustusurakka Hyvinkäällä.
Maatyöt:
- pintamaan, ja kannon pois kuljetus
- perustus-, vesijohto-, viemäri-, sadevesi- ja salaojakaivannot
- putkien, kaivojen ja routaeristeiden asennus. Materiaalit sop. mukaan
- suunnitelman mukaiset täyttötyöt maa-aineineen
Perustukset:
Autotallin koko on 4.5 x 9.0m.
Perustusten teko perustussuunnitelman mukaan. Perustusvaihtoehdot liitteenä. Pohjatutkimusta ei vaadittu rakennusvalvonnassa, maapohja on hiekkamoreenia. Lattiakaivon asennus ja suunnitelmien mukainen lattialaatan valu. Materiaalit sopimuksen mukaan.
Toteutusajankohta on viikot 32-33.

Valusokkeli

Haluaisin tarjouksen pelkästä valusokkelista Espoon kauklahteen tulevaan paritaloomme ja autotalliin. Paalutus, maansiirtotyöt, ontelolaatat ja terassien perustukset on jo hoidossa. Liitteenä perustussuunnitelma. Tontin osoite xxx